Contributie


Contributie

De contributie bedraagt € 145,– per jaar.

Gedurende de (school)vakanties wordt zoveel mogelijk doorgesport.

Wij bieden u één maand gratis sporten aan. Daarna kunt u beslissen om lid te worden van onze vereniging.

Om aan de sportavonden deel te kunnen nemen dient u in het bezit te zijn van een medische verklaring van cardioloog of huisarts dat u mag meedoen aan conditie- training en aan niet-wedstrijd zaalsport.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Peter Gerritzen (secretaris)
Tel.nr. 010 – 422 13 32
E-mailadres: peter.gerritzen@chello.nl

Rinus Sinke (penningmeester)
Tel.nr. 010 – 511 43 24
E-mailadres: mdsinke@upcmail.nl